Styrelsen Lokalavdelning Bergslagen 2021

Ordförande:  
Sandra Watkinson, V16 
   
Vice Ordförande:  
Erik Ohlson, E11
   
Kassör:  
Mats Norrestam, E74
   
Sekreterare:  
Vakant  
   
Klubbmästare:  
Vakant