VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 För Chalmersska Ingenjörsföreningen Hallandsavdelningen
Verksamhetsår 2021-01-01 - 2021-12-31

Hallandsavdelningens årsmöte 3 maj 2021 blev återigen ett digitalt möte via det digitala konferensverktyget Zoom som en följd av den världsomfattande Covid-pandemin.
Vid årsmötet valdes Staffan Claesson, CIV77 till ordförande, och Ulf Johansson, CIV83, TeknlicA86, till vice ordförande. Hans-Erik Eldemark, CIE77, omvaldes till sekreterare liksom Kenth Olsson, CIM74, omvaldes till klubbmästare och Bengt Johansson, CIV69, omvaldes som kassör. Till suppleanter i styrelsen omvaldes Pontus Lindström, IngM92 och Bengt Tönsgård CIM75.

UTEXPO-mässan 2021. Vår sedvanliga prisutdelning till Högskolan i Halmstads Utvecklingsingenjörer ägde rum den 2 juni. Priskommitténs kriterium vid bedömningen var som vanligt: En ”Aha-upplevelse med knorr”. Priskommittén bestående av Kent Olsson CIM74, Bengt Johansson CIV69 och Nils-Ola Eklund CIM74 granskade alla förslag, genomförde interjuver med de mest intressanta bidragen helt via digitala möten och belönade följande projekt:
Första pris, bestående av ett guldkuvert med lite kosing, gick till projektet Blood Simpling utfört av Frida Svensson och Lisa Eliasson. Aha-upplevelsen var att ingen tidigare satt samman dessa komponenter till en produkt för blodprovstagning. Knorren var att produkten även passar barn som nu kan få ett mera säkert och behagligt stick.
Andra pris, bestående av ett guldkuvert med lite kosing, gick till projektet CatFish utfört av Evelin Bergvall och Pontus Palmqvist. Aha-upplevelsen var att de byggt en utrustning för vattenprovning som styr sig själv efter GPS. Knorren var att produkten kan hitta tillbaka till samma position.

Bidrag till Avancons. Hallandsavdelningen har under 2021 bidragit med 4 lokalrapporter
författade av vår vice ordförande Ulf Johansson (V83). Avancons nr 1-2021,
Avancons nr 2-2021, Avancons nr 3-2021 och Avancons nr 4 2021.

Styrelsemöten. Styrelsen har under 2021 haft följande protokollförda möten: 1 februari, 12 april,
3 maj (konstituerande styrelsemöte), 18 augusti, 9 september.
Hallandsavdelningens hemsida har uppdaterats
Under året har Hallandsavdelningens hemsida uppdaterats så att den följer moderföreningens
rekommenderade standard. Även uppstädning av E-postadresser har gjorts.
Strategimöte ersatte Jönköpingsmötet
Den 29 augusti hölls ett digitalt strategimöte arrangerat av moderföreningen som ersättare
till det under många år traditionella Jönköpingsmötet. Vid strategimötet diskuterades
den föreslagna sk äskningspotten. Kommunikationspolicy och värdegrund diskuterades.

Chalmersspexet Aristoteles i Halmstad 12 november blev historiskt
Årets höjdpunkt i Halmstad 2021, Chalmersspexet Aristoteles, blev historiskt på
många sätt. Den 53:e gången som Chalmersspexet gästade Halmstad och Halmstad
Teater blev första gången som vi fick se Nya Chalmersspexet, ett Chalmersspex med
både killar och tjejer på samma scen. Efter föreställningen blev det traditionsenligt
spexkalas, detta år i Teaterns vackra foajé.

Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande Staffan Claesson, V77
Vice ordförande Ulf Johansson, V83
Kassör Bengt Johansson, V68
Sekreterare Hans-Erik Eldemark, E77
Klubbmästare Kenth Olsson, M74
Suppleant Bengt Tönsgård, M75
Suppleant Pontus Lindström, IngM92
Vårt motto är att vi ska ha KUL