Här hittar du dokument som rör verksamheten för moderföreningen.

Mallar och logotyp

Grafisk profil
mall PowerPoint
mall Word
mall Word med ram 
Logotyp 
Emblem

Stadgar

Ingenjörsföreningens stadga. Senast uppdaterad 2022-05-21
Jubileumsfondens stadga. Senast uppdaterad 2016-11-18

Övriga styrdokument

Värdegrund/Foundation of values. Senast uppdaterad  2020-11-11
Integritetspolicy. Senast uppdaterad  2020-12-15

Kommande möten:

Höstmötet 2023-10-28

Prel dagordning / Preliminary agenda

 

Vårmötet 2023-06-10

Dagordning
Verksamhetsberättelse för 2022
Årsredovisningen för 2022
Revisionsberättelse
Revisionsberättelse BDO
Valkommitténs förslag till Revisorer
Valkommitténs förslag till fyllnadsval [Uppdaterad 2023-06-09]
Val Valkommitté
Motion och svar

Vårmötesprotokollet
Närvarolista vid Vårmötet

 

Tidigare möten:

2022

Här kan du läsa de senaste protokollen från moderföreningens vår- och höstmöten samt årsberättelser och dylikt som behandlats på mötena.

Höstmötet 2022 den 20 november via ZOOM

Prel dagordning
Verksamhetsplan
Rambudget 2023
Förslag till medlemsavgift 2023
Instruktion vid röstning

Valkommitténs förslag

Motion 1
Motion 2
Motion 3
Motion 4
Motion 5
Motion 6

Höstmötets protokoll
Närvaro Höstmötet
Bilaga 4 info från medlemsutskotter

 

Vårmöte 2022
 

Vårmötesprotokoll
Bilaga 1 Närvarolista
Bilaga 2 dagordning
Bilaga 3 Höstmötet 2021 se nedan
Bilaga 4 Verksamhetsberättelse för 2021
Bilaga 5 Årsredovisningen för 2021
Bilaga 6 Revisionsberättelse för 2021

Förslag till Stadgeändring
Valkommittens förslag 

Motion1
Motion2
Motion 3
Motion 4
Motion 5
Motion 6
Motion 7

 

2021

Höstmöte 6 november

Höstmötet
Bilaga 1 Närvarolista
Bilaga 2 Dagordning
Bilaga 3 Vårmötet se nedan
Bilaga 4 Verksamhetsplan 2022
Bilaga 5 Budget 2022
Bilaga 6 Valkommitténs förslag
Bilag 7 Ändring av Jubileumsfondens stadga
Bilaga 8 Motionssvar
 

Vårmöte 18 maj:

2020

Höstmöte 7 november


Vårmöte 27 maj:

 

2019

Höstmöte 9 november 

 

Vårmöte 11 maj:

 

2018

Höstmöte 16 november:

Vårmöte 21 april:

 

Före 2018