Här hittar du dokument som rör verksamheten för moderföreningen.

Mallar och logotyp

Grafisk profil
mall PowerPoint
mall Word
mall Word med ram 
Logotyp 
Emblem

Stadgar

Ingenjörsföreningens stadga. Senast uppdaterad 2018.-04-21
Jubileumsfondens stadga. Senast uppdaterad 2016-11-18

Övriga styrdokument

Värdegrund/Foundation of values. Senast uppdaterad  2020-11-11
Integritetspolicy. Senast uppdaterad  2020-12-15

Kommande möten:

Höstmötet 2022

Tidigare möten:

Här kan du läsa de senaste protokollen från moderföreningens vår- och höstmöten samt årsberättelser och dylikt som behandlats på mötena.

2022

Vårmöte 21 maj

Osignerat Vårmötesprotokoll

Prel dagordning
Årsredovisningen för 2021
Revisionsberättelse för 2021
Verksamhetsberättelse för 2021
Förslag till Stadgeändring
Valkommittens förslag 

Motion1
Motion2
Motion 3
Motion 4
Motion 5
Motion 6
Motion 7

 

2021

Höstmöte 6 november

Höstmötet
Bilaga 1 Närvarolista
Bilaga 2 Dagordning
Bilaga 3 Vårmötet se nedan
Bilaga 4 Verksamhetsplan 2022
Bilaga 5 Budget 2022
Bilaga 6 Valkommitténs förslag
Bilag 7 Ändring av Jubileumsfondens stadga
Bilaga 8 Motionssvar
 

Vårmöte 18 maj:

2020

Höstmöte 7 november


Vårmöte 27 maj:

 

2019

Höstmöte 9 november 

 

Vårmöte 11 maj:

 

2018

Höstmöte 16 november:

Vårmöte 21 april:

 

Före 2018